Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. /85/ 653-95-93, /85/ 653-98-93
tel./fax /85/ 653-98-22
mail: astwa@astwa.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

w Białymstoku
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

NIP: 542-020-26-35

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000070103
Kapitał zakładowy: 1 586 200,00 zł


www.astwa.pl
e-mail: astwa@astwa.pl

Kontakt dla mediów: biuro.prasowe@astwa.pl

  
Wyświetl większą mapę 

 

 

 

Linia miejska

E-mail

  Centrala

/85/ 65-48-496

/85/ 65-48-497

/85/ 65-48-498

/85/ 65-48-499

 

  Sekretariat

/85/ 65-48-450

astwa@astwa.pl

  Fax

/85/ 65-39-822

 

  Dział Marketingu i Obsługi Klienta

/85/ 67-60-523

marketing@astwa.pl

  Dział Księgowości

/85/ 67-60-561

ksiegowosc@astwa.pl

  Specjalista ds. zagospodarowania odpadów niebezpiecznych

/85/ 65-48-456

 

  Dyspozytornia - zamówienia jednorazowe

/85/ 65-39-893

/85/ 67-60-571

dyspozytor@astwa.pl 

  Akcja Zimowa i Letnia

/85/ 67-51-004

akcja.zimowa@astwa.pl 

  Dział Techniczno-Gospodarczy

/85/ 65-39-293

 

  Pełnomocnik Zarządu ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania

/85/ 65-48-495 

 iso@astwa.pl

 

Copyright