Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. /85/ 653-95-93, /85/ 653-98-93
tel./fax /85/ 653-98-22
mail: astwa@astwa.pl

  W oparciu o specjalistyczny sprzęt i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą ASTWA świadczy usługi w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami. Klientami firmy ASTWA są osoby indywidualne oraz jednostki organizacyjne takie jak: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i budownictwo komunalne. Wykonujemy również usługi letniego i zimowego oczyszczania ciągów komunikacyjnych wykorzystując do tego nowoczesne rozsypywarki EPOKE i SCHMIDT do oczyszczania zimowego oraz zamiatarki BRODD-SON do całorocznego oczyszczania ulic i placów. Nasza firma dysponuje własnym, nowoczesnym taborem samochodowym, w którego skład wchodzi około 40 samochodów specjalistycznych marki MERCEDES, MAN oraz IVECO.

Przedsiębiorstwo ASTWA w swojej działalności stawia nie tylko na optymalną jakość świadczonych usług, ale również na najwyższą estetykę przy minimalizowaniu wpływu na środowisko. Efektem tego było wprowadzenie na rynek doskonałych pod względem estetyki i własności użytkowych niemieckich pojemników MGB o pojemności 60,120 i 240 litrów. Oprócz nich wywóz odpadów stałych opiera się na metalowych pojemnikach typu PA-700, PA‑1100 i kontenerach KP-7 oraz nowoczesnym taborze samochodów specjalnych.

ASTWA Posiada również własne, nowatorskie opracowania konstrukcji kontenera zamkniętego do gromadzenia odpadów - Prawo Ochronne Nr 56420 i pojemnika specjalnego, zwłaszcza na makulaturę - Prawo Ochronne Nr 56557.

 
               swiadectwo swiadectwo  
               Prawo Ochronne Nr 56420 Prawo Ochronne Nr 56557  

 ASTWA otrzymała w 2004 roku Medal Europejski dla Wyrobów za Zamknięty kontener, zwłaszcza na odpady komunalne.

Medal EuropejskiCopyright