Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. /85/ 653-95-93, /85/ 653-98-93
tel./fax /85/ 653-98-22
mail: astwa@astwa.pl

  Przedsiębiorstwo "ASTWA" świadczy usługi w zakresie letniego oczyszczania ulic i placów, sprzątania powypadkowego oraz polewania jezdni w okresie występowania wysokich temperatur.

Letnie czyszczenie ulic polega na usunięciu piasku i innych nieczystości z terenu ulic i placów. Zmiotki ze sprzątania wywożone są na gminne wysypisko śmieci.

Cena usługi określana jest każdorazowo w toku negocjacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem "ASTWA".

Kryteria przyjęcia wykonania usługi:

  • zapewnienie warunków przejazdu (dojazdu) środkom transportowym wywożącym odpady, (brak ślepych ulic, wąskich o szerokości poniżej 3 m, nieutwardzonych, w trakcie remontów i budów),

Do zakresu oczyszczania ulic wchodzą:

  • ulice określone w umowie,
  • skrzyżowania na całej powierzchni,
  • zatoki i pętle autobusowe komunikacji miejskiej,
  • przejazdy kolejowe,
  • zatoki parkingowe w pasach drogowych,
  • parkingi,
  • place postojowe 

5

Copyright