Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. /85/ 653-95-93, /85/ 653-98-93
tel./fax /85/ 653-98-22
mail: astwa@astwa.pl

Zakres usług czyszczenia ulic w okresie zimowym obejmuje prace wykonywane pomiędzy 15 listopada - 15 kwietnia każdego roku, a w szczególności:

  • zapewnienie i utrzymanie ciągłej przejezdności na całej szerokości ulic, poprzez odśnieżenie ulic, posypanie piaskiem z solą,
  • sprzątanie powypadkowe,
  • oczyszczanie pasów i opasek przykrawężnikowych z piasku,
  • pozimowe oczyszczenie ulic, polegające na sprzątnięciu i wywiezieniu piasku użytego do likwidacji śliskości.

 

Do zakresu oczyszczania ulic wchodzą:

  • ulice określone w umowie,
  • skrzyżowania na całej powierzchni,
  • zatoki i pętle autobusowe komunikacji miejskiej,
  • przejazdy kolejowe,
  • zatoki parkingowe w pasach drogowych.

 

 

Cena za wykonanie usługi określana jest każdorazowo w toku negocjacji pomiędzy klientem a Przedsiębiorstwem “ASTWA”.

Kryteria przyjęcia wykonania usługi:

  • zapewnienie warunków przejazdu pługoposypywarkom, (brak ślepych ulic, wąskich o szerokości poniżej 3 m, nieutwardzonych, w trakcie remontów i budów).

 

Copyright