Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. /85/ 653-95-93, /85/ 653-98-93
tel./fax /85/ 653-98-22
mail: astwa@astwa.pl

HARMONOGRAM

Odbiory odpadów wypadające w poniedziałek 12 listopada będą realizowane w następujących terminach:

- Miasto Bielsk Podlaski – odpady zmieszane – sobota 10 listopada

- Miasto Bielsk Podlaski – popiół – środa 14 listopada

- Miasto Bielsk Podlaski – odpady segregowane – poniedziałek 19 listopada

- Gmina Supraśl – odpady zmieszane – wtorek 13 listopada

- Gmina Supraśl – odpady biodegradowalne – wtorek 13 listopada

- Gmina Zabłudów – odpady zmieszane – czwartek 15 listopada

- Gmina Zabłudów – odpady segregowane – wtorek 13 listopada

Copyright