Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami oraz letniego i zimowego utrzymania czystości. Od 1992 roku systematycznie rozszerza swoją ofertę, jak również obejmuje swoimi usługami nowe tereny. W trakcie swojej działalności - ASTWA - nawiązała współpracę z ponad pięćdziesięcioma gminami województwa podlaskiego.

O FIRMIE

Od 1992 roku ASTWA świadczy usługi w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, a w 1997 roku poszerzyła swoją ofertę o letnie i zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych, ulic i placów.

Tabor specjalistycznych pojazdów, duża gama pojemników na odpady, wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania (oparty na międzynarodowych normach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 – Jakości, Środowiskowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), a także wykwalifikowana kadra zapewniają, że usługi są świadczone rzetelnie, terminowo i na najwyższym poziomie.

Jako pierwsza firma w regionie ASTWA wprowadziła na terenie Białegostoku program selektywnej zbiórki odpadów, sukcesywnie rozszerzając go na pozostałe gminy województwa podlaskiego. Dbałość firmy o ochronę środowiska to realizacja celu stałego zwiększania surowców przekazanych do recyklingu i dzięki temu minimalizowania odpadów deponowanych na składowiskach.

Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe rozwiązania dla klientów, dotyczące odbioru wszystkich rodzajów odpadów. Korzystanie z naszych usług to wygoda współpracy z jednym odbiorcą. ASTWA posiada zezwolenia na transport ponad 470 kodów odpadów.

Ochrona środowiska

ASTWA prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, a nasze zaangażowanie w ochronę środowiska zostało wielokrotnie docenione przez lokalne i centralne władze.

Zarządzanie jakością​

Wdrożone w przedsiębiorstwie Zintegrowane Systemy Zarządzania oparte na międzynarodowych normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, są gwarancją świadczenia usług najwyższej jakości.

Segregacja i recykling​

Poprzez segregację i recykling ASTWA zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska. Pozwala to na ograniczanie wykorzystania nowych surowców naturalnych, jak również ochronę środowiska.

Rozwój działalności

ASTWA rozwija swoją działalność poprzez poszerzanie zasobów o nowe pojemniki, kontenery i specjalistyczne samochody, w tym sprzęt do całorocznego oczyszczania ciągów komunikacyjnych.​

Świadomość ekologiczna​

Przez cały okres działalności, ASTWA promuje zachowania proekologiczne. Działania informacyjne prowadzone są we współpracy z lokalnymi mediami – prasą, radiem oraz telewizją.

Podnoszenie kwalifikacji​

Aktywna polityka zatrudnienia i rozwoju kadr. Firma stale powiększa zatrudnienie o wyszkolonych pracowników, nie zapominając o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji istniejącej kadry.​

USŁUGI

NAGRODY I CERTYFIKATY

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i społecznym. Firma zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy aktywizujące społeczność lokalną do działań na rzecz ochrony środowiska, czego świadectwem są liczne wyróżnienia i nagrody. Również na szczeblu ogólnopolskim ASTWA została wielokrotnie uhonorowana tytułami i certyfikatami za swoją proekologiczną działalność, jak i za wysoki poziom świadczonych usług.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

adres

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne

ASTWA Spółka z o.o. 

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

Rachunek bankowy​

Bank Spółdzielczy w Zabłudowie:

18 8099 0004 0013 1368 2000 0010

Dane firmy

NIP: 542-020-26-35, REGON: 050034069, BDO: 000038002

wpis do rejestru: Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem: 0000070103

kapitał zakładowy: 1 586 200,00 zł

Dołącz do nas

Formularz kontaktowy

Sprawdź kiedy będą odbierane odpady w Twojej okolicy