Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i społecznym. Firma zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy aktywizujące społeczność lokalną do działań na rzecz ochrony środowiska, czego świadectwem są liczne wyróżnienia i nagrody. Również na szczeblu ogólnopolskim ASTWA została wielokrotnie uhonorowana tytułami i certyfikatami za swoją proekologiczną działalność, jak i za wysoki poziom świadczonych usług.

 
PU-A "ASTWA" jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce zajmujące się odbiorem odpadów posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na międzynarodowych normach ISO 9001ISO 14001 i PN-N-18001 - Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Stosowane procedury są gwarancją wykonywania usług na wysokim poziomie, zaangażowania firmy w poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracy.
 
ASTWA została uhonorowana w 2002 r. prestiżowym tytułem LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, który został przyznany za nowoczesne, oryginalne oraz o wysokim efekcie ekologicznym i ekonomicznym "Systemowe podejście do zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie usługowej". W 2000 r. w Konkursie Ministra Środowiska LIDER POLSKIEJ EKOLOGII firma ASTWA uzyskała specjalne wyróżnienie za przedsięwzięcie "Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska"
 
Od czerwca 2000 roku firma posiada prawo używania Znaku Promocyjnego ZIELONE PŁUCA POLSKI na budynkach, urządzeniach, instalacjach i pojemnikach oraz materiałach popularyzujących właściwy sposób zbierania, gromadzenia, przetwarzania i odzyskiwania surowców z odpadów komunalnych i przemysłowych w celu ochrony zasobów przyrodniczych Północno-Wschodniej Polski. 
 
ASTWA otrzymała tytuł "SUPERFIRMY 2012" w rankingu Gazety Współczesnej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
W prestiżowym konkursie organizowanym przez Business Centre Club Przedsiębiorstwo ASTWA oraz właściciel firmy Pan Stanisław Łuniewski otrzymali Nagrodę Główną ZŁOTĄ STATUETKĘ LIDERA POLSKIEGO BIZNESU 2001 za doskonałe wyniki ekonomiczne, nowoczesne metody zarządzania oraz prowadzoną działalność charytatywną.
 
ASTWA dwukrotnie otrzymała tytuł "AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI " w roku 2013 i 2010 w kategorii Partner Firm Zagranicznych, jako wiarygodnego partnera gospodarczego.
 
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 - nagroda przyznana przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Tytuł ASTWA uzyskła również w roku 2010, 2008,2005 i 2001.
 
W 2012 r. nagrodzone zostało Centrum Promocji Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 2011 r. ASTWA otrzymała MEDAL EUROPEJSKI za Stosowanie Najlepszych praktyk w procesie usuwania wyrobów zawierających AZBEST. W 2010r. - Medal Europejski za Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2008 r. - Medal Europejski za Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w kontenerach KP-7 w sposób bezpieczny i przyjany dla środowiska. W 2005 r. - Medal Europejski za Odbiór odpadów zawierających AZBEST. W 2004 r. - Medal Europejski za Zamkniętny kontener, zwłaszcza na odpady komunalne
 
Tytuł EURO LIDER w zakresie systemowego zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie wywozowej uzyskała ASTWA w 2009 r. W 2007r. - tytuł EURO LEADER w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami. W 2004 r. - tytuł EURO LEADER w zakresie usług kompleksowej gospodarki odpadami: wywozu, selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania oraz zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych.
 
W 2008 r. ASTWA otrzymała certyfikat FRIMA BLISKA ŚRODOWISKU w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pod honorowym patronatem Ministra Środowiska
 
W konkursie promocyjnym na najlepsze w Polsce i w Europie firmy, produkty i usługi firma ASTWA otrzymała tytuł LIDER RYNKU (w latach 2002, 2003, 2005 i 2009)
 
ZŁOTA STATUETKA PRACODAWCA PRZYJAZNY ZAŁODZE przyznana za wybitne osiągnięcia w sferze przestrzegania prawa pracy, ochrony stosunku pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz za wspieranie akcji charytatywnych. 
 
ASTWA otrzymała wyróżnienie w rankingu DIAMENTY FORBESA 2010.
 
ASTWA zajęła I miejsce w rankingu Kuriera Porannego INNOWACJE 2007
 
ASTWA zajęła III miejsce w międzynarodowym konkursie INTERNATIONAL GREEN APPLE AWARD Londyn 2007 za stosowanie w działalności firmy dobrej praktyki środowiskowej i zasad zrównoważonego rozwoju.
 
ASTWA otrzymała certyfikat  SOLIDNA FIRMA za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. po raz pierwszy przyznany w 2002 roku i ponownie w roku 2006.
 
PLATYNOWY LAUR 2006 - nagroda przyznana przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie za osiągnięcia menadżerskie przybliżające firmę do standardów Unii Europejskiej.
 
Certyfikat jest potwierdzeniem największej skuteczności w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych, a także świadczy o dobrym przygotowaniu do konkurowania na Jednolitym Rynku Europejskim.

 Ceryfikat uprawnia do posługiwania się zdobytym tytułem i znakiem EuroCompany.

 
W Programie promocyjnym dla najlepszych firm EUROFIRMA 2004 odbywającego się pod patronatem Sekretarza Stanu Wiceministra Gospodarki i Pracy, Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWASp. z o.o. zajęło III miejsce w programie EUROFIRMA 2004.
 
Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, otrzymała ASTWA w Konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
 
ZŁOTY LAUR otrzymała ASTWA dwukrotnie w 2001 r. i 2006 r. za osiągnięcia menedżerskie przyblizające firmę do standardów Unii Europejskiej.
 
ASTWA została uhonorowana certyfikatem PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII 2001 w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001 potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe firmy są pod stałą kontrolą, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegają zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym.
 
W roku 2002 przedsiębiorstwo ASTWA otrzymała certyfikat NAJLEPSZA JAKOŚĆ USŁUG.
 
W ogólnopolskim konkursie ASTWA otrzymała dyplom FIRMA NOWEGO MILENIUM 2000 w kategorii NAJLEPSZA FIRMA USŁUGOWA.
 
ASTWA została laureatem konkursu organizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i Gazetę Wyborczą i otrzymała tytuł AMBASADOR BIZNESU-PODLASIE 2000.
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała firmie ASTWA tytuł DOBROCZYŃCA ROKU 1999 w trzech kategoriach: aktywizacja społeczności lokalnej, edukacja i oświata oraz pomoc społeczna i ochrona zdrowia.
 
ASTWA uzyskała honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER'98 za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.
 
ASTWA została wyróżniona za działalność gospodarczą tytułem MERKURY'98 w konkursie organizowanym przez Białostocką Inicjatywę Gospodarczą.