MIASTO BIELSK PODLASKI

Obecnie nie odbieramy odpadów od mieszkańców w mieście Bielsk Podlaski. 

Odbierane są odpady z posesji prowadzących działalność gospodarczą.