GMINA BOĆKI

Obecnie nie odbieramy odpadów od mieszkańców w Gminie Boćki. 

Odbierane są odpady z posesji prowadzących działalność gospodarczą.