GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA

Obecnie nie odbieramy odpadów od mieszkańców w Gminie Czarna Białostocka. 

Odbierane są odpady z posesji prowadzących działalność gospodarczą.