GMINA KNYSZYN

Obecnie nie odbieramy odpadów od mieszkańców w Gminie Knyszyn. 

Odbierane są odpady z posesji prowadzących działalność gospodarczą.