GMINA ORLA

Obecnie nie odbieramy odpadów od mieszkańców w Gminie Orla. 

Odbierane są odpady z posesji prowadzących działalność gospodarczą.