Letnie oczyszczanie ciągów komunikacyjnych

Przedsiębiorstwo ASTWA świadczy usługi w zakresie letniego oczyszczania ulic i placów, sprzątania powypadkowego.

Letnie czyszczenie ulic polega na usunięciu piasku i innych nieczystości z terenu ulic i placów. Cena usługi określana jest każdorazowo w toku negocjacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem ASTWA.

Kryteria przyjęcia wykonania usługi:

  • zapewnienie warunków przejazdu (dojazdu) środkom transportowym oczyszczającym, zamiatającym oraz wywożącym odpady.

 

Do zakresu oczyszczania ulic wchodzą:

  • ulice określone w umowie,
  • skrzyżowania na całej powierzchni,
  • zatoki i pętle autobusowe komunikacji miejskiej,
  • przejazdy kolejowe,
  • zatoki parkingowe w pasach drogowych,
  • parkingi,
  • place postojowe.