Nagrody i certyfikaty

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i społecznym. Firma zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy aktywizujące społeczność lokalną do działań na rzecz ochrony środowiska, czego świadectwem są liczne wyróżnienia i nagrody. Również na szczeblu ogólnopolskim ASTWA została wielokrotnie uhonorowana tytułami i certyfikatami za swoją proekologiczną działalność, jak i za wysoki poziom świadczonych usług.

ASTWA otrzymała tytuł „AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI” w kategorii Marka Europejska, jako firma promująca Polskę na arenie międzynarodowej oraz wiarygodny partner gospodarczy. Powyższy tytuł ASTWA otrzymała również w roku 2010, 2013 oraz 2021.

ASTWA otrzymała złoty certyfikat SOLIDNA FIRMA. Powyższy certyfikat przyznawany jest przedsiębiorstwom, które pięciokrotnie zostały laureatem Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma.

ASTWA otrzymała certyfikat SOLIDNA FIRMA za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. Powyższy certyfikat ASTWA otrzymała również w roku 2002, 2006, 2012 oraz 2021.

ASTWA otrzymała tytuł FIRMY DOBRZE WIDZIANEJ. Tytuł ten jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie, jej kierownictwu i pracownikom za szerzenie wiedzy na temat ESG oraz za skuteczne metody komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

 

ASTWA otrzymała MEDAL EUROPEJSKI za kompleksową gospodarkę odpadami oraz zimowe i letnie oczyszczanie ciągów komunikacyjnych.

W poprzednich latach ASTWA wielokrotnie otrzymywała MEDAL EUROPEJSKI m.in. za Stosowanie najlepszych praktyk w procesie usuwania wyrobów zawierających AZBEST; Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w kontenerach KP-7 w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

ASTWA otrzymała tytuł „AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI” w kategorii Partner Firm Zagranicznych, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Powyższy tytuł ASTWA otrzymała również w roku 2010 i 2013.

ASTWA otrzymała tytuł BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI za osiągnięcie wysokiej wartości rynkowej. Certyfikaty przyznawane są przez Instytut Europejskiego Biznesu.

ASTWA otrzymała tytuł GEPARD BIZNESU za dynamiczny rozwój. Gepard Biznesu jest to wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych.

ASTWA otrzymała tytuł FIRMY DOBRZE WIDZIANEJ za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

ASTWA  otrzymała tytuł „Firma 30 – lecia Wolności RP”. Jest to nagroda specjalna w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości, która jest wyrazem wysokich kompetencji i olbrzymich możliwości, jak również uzasadnia biznesowe aspiracje i podkreśla przewagę nad konkurencją. Nagroda stanowi potwierdzenie, że firma działa w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz dba o swoich pracowników, zapewniając im dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.

ASTWA została doceniona przez Narodowy Bank Polski za współpracę i wkład w działalność badawczą.

Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, otrzymała ASTWA w Konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

Wyróżnienie SUPERFIRMY 2014, otrzymała ASTWA w konkursie organizowanym przez Gazetę Współczesną, Wyższą Szkołę Ekonomiczną oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – nagroda przyznana przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Tytuł LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ASTWA uzyskała również w roku 2001, 2005 i 2008.

ASTWA otrzymała certyfikat FRIMA BLISKA ŚRODOWISKU w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.

Przedsiębiorstwo ASTWA otrzymało certyfikat NAJLEPSZA JAKOŚĆ USŁUG.

ZŁOTA STATUETKA PRACODAWCA PRZYJAZNY ZAŁODZE przyznana za wybitne osiągnięcia w sferze przestrzegania prawa pracy, ochrony stosunku pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz za wspieranie akcji charytatywnych. 

ASTWA otrzymała wyróżnienie w rankingu DIAMENTY FORBESA.

Tytuł EURO LIDER w zakresie systemowego zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie wywozowej uzyskała firma ASTWA w zakresie usług kompleksowej gospodarki odpadami: wywozu, selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania oraz zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych.

ASTWA otrzymałą nominację do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W konkursie promocyjnym na najlepsze w Polsce i w Europie firmy, produkty i usługi firma ASTWA otrzymała tytuł LIDER RYNKU.

ASTWA zajęła I miejsce w rankingu Kuriera Porannego INNOWACJE.

ASTWA zajęła III miejsce w międzynarodowym konkursie INTERNATIONAL GREEN APPLE AWARD LONDON zastosowanie w działalności firmy dobrej praktyki środowiskowej i zasad zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat jest potwierdzeniem największej skuteczności w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych, a także świadczy o dobrym przygotowaniu do konkurowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Ceryfikat uprawnia do posługiwania się zdobytym tytułem i znakiem EuroCompany.

W Programie promocyjnym dla najlepszych firm EUROFIRMA odbywającego się pod patronatem Sekretarza Stanu Wiceministra Gospodarki i Pracy, Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. zajęło III miejsce w programie EUROFIRMA. 

ASTWA została uhonorowana w 2002 r. prestiżowym tytułem LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, który został przyznany za nowoczesne, oryginalne oraz o wysokim efekcie ekologicznym i ekonomicznym „Systemowe podejście do zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie usługowej”. W 2000 r. w Konkursie Ministra Środowiska LIDER POLSKIEJ EKOLOGII firma ASTWA uzyskała specjalne wyróżnienie za przedsięwzięcie „Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska”. 

ASTWA została uhonorowana certyfikatem PANTEON POLKIEJ EKOLOGII w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001 potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe firmy są pod stałą kontrolą, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegają zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym.

W ogólnopolskim konkursie ASTWA otrzymała dyplom FIRMA NOWEGO MILENIUM w kategorii NAJLEPSZA FIRMA USŁUGOWA.

ASTWA została laureatem konkursu organizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i Gazetę Wyborczą i otrzymała tytuł AMBASADOR BIZNESU.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała firmie ASTWA tytuł DOBROCZYŃCA ROKU 1999 w trzech kategoriach: aktywizacja społeczności lokalnej, edukacja i oświata oraz pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

ASTWA uzyskała honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER’98 za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.

ASTWA została wyróżniona za działalność gospodarczą tytułem MERKURY’98 w konkursie organizowanym przez Białostocką Inicjatywę Gospodarczą.