O firmie

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami oraz letniego i zimowego utrzymania czystości. Od 1992 roku systematycznie rozszerza swoją ofertę, jak również obejmuje swoimi usługami nowe tereny. W trakcie swojej działalności – ASTWA – nawiązała współpracę z ponad pięćdziesięcioma gminami województwa Podlaskiego.

ASTWA stawia potrzeby klienta na pierwszym miejscu.

Specjalistyczny tabor samochodowy, duża gama pojemników na odpady, wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania (oparty na międzynarodowych normach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 – Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) oraz wykwalifikowana kadra zapewniają, że usługi są świadczone rzetelnie, terminowo i na najwyższym poziomie. 

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym taborem samochodowym, w którego skład wchodzą specjalistyczne samochody marek MAN,  MERCEDES oraz IVECO. Oprócz tego firma posiada rozsypywarki EPOKE i SCHMIDT do oczyszczania zimowego oraz zamiatarki BRODD-SON do całorocznego oczyszczania ulic i placów. 

Jako pierwsza firma w regionie ASTWA wprowadziła na terenie Białegostoku program selektywnej zbiórki odpadów, sukcesywnie rozszerzając go na pozostałe gminy województwa podlaskiego. Dbałość firmy o ochronę środowiska to realizacja celu stałego zwiększania surowców przekazanych do recyklingu i dzięki temu minimalizowania odpadów deponowanych na składowiskach. 

Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe rozwiązania dla klientów, dotyczące odbioru wszystkich rodzajów odpadów. Korzystanie z naszych usług to wygoda współpracy z jednym odbiorcą. ASTWA posiada zezwolenia na transport ponad 470 kodów odpadów. 

Grupy najczęściej odbieranych odpadów:

  • komunalne – stałe,
  • gruz i odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,
  • niebezpieczne (AZBEST, świetlówki itp.),
  • elektroniczne (sprzęt komputerowy, biurowy, materiały eksploatacyjne itp.),
  • przemysłowe,
  • odpady do recyklingu (plastik, makulatura, szkło, złom itp.).

 

Usługi dodatkowe:

  • usługi letniego i zimowego oczyszczania placów, ulic i dróg,
  • wynajem pomieszczeń, placów i magazynów,
  • wnajem sal konferencyjnych.

 

Firma ASTWA współpracuje z wieloma podmiotami na terenie miasta i regionu i należy do licznych organizacji biznesowych, m. in. Podlaskiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo-Handlowej, Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych „Polonia Technica” oraz ekskluzywnego Business Centre Club – jednej z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Polsce. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.  jest laureatem licznych prestiżowych nagród oraz wyróżnień zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.