Odbiór elektrośmieci

Oferujemy możliwość odbioru elektrośmieci, w tym baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz świetlówek.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik urządzeń RTV i AGD jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do przedsiębiorcy zbierającego takie odpady, zaś zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu razem z innymi opadami, pod karą grzywny.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wyprodukowane (sprzedane) po 2005  roku oznaczone są symbolem przekreślonego kosza. Nie należy też przechowywać takich odpadów np.: w piwnicach, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. 

Szczegółowe warunki odbioru odpadów ustalane są indywidualnie i są uzależnione od ilości odpadów i miejsca ich odbioru.