Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA"  Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej dynamicznych firm zajmujących się wywozem, transportem i utylizacją odpadów w województwie podlaskim. Od 1992r. stale poszerza zakres usług jak również obejmuje swoimi usługami nowe tereny. W ciągu tego czasu wypracowała około 40% udział w rynku i nawiązała współpracę z pięćdziesięcioma gminami województwa Podlaskiego. 
ASTWA stawia potrzeby klienta na pierwszym miejscu.

               Nowoczesny tabor samochodowy, duża gama pojemników na odpady, wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania (oparty na międzynarodowych normach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 - Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) oraz wykwalifikowana kadra zapewniają, że usługi są świadczone rzetelnie, terminowo i na najwyższym poziomie. 
               Przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 90 osób i dysponuje własnym, nowoczesnym taborem samochodowym, w którego skład wchodzi ponad 40 samochodów specjalistycznych marki MAN, MERCEDES oraz IVECO. Oprócz tego firma posiada nowoczesne rozsypywarki EPOKE i SCHMIDT do oczyszczania zimowego oraz zamiatarki BRODD-SON do całorocznego oczyszczania ulic i placów. 
               Jako pierwsza firma w regionie ASTWA wprowadziła na terenie Białegostoku program selektywnej zbiórki odpadów i w chwili obecnej stale go rozszerza na gminy województwa podlaskiego. Dbałość firmy o środowisko to realizacja celu - stałego zwiększania surowców przekazanych do recyklingu i dzięki temu minimalizowania odpadów deponowanych na składowisku. 
               Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe rozwiązania dla klientów, dotyczące odbioru wszystkich rodzajów odpadów. Korzystanie z naszych usług to wygoda współpracy z jednym odbiorcą. ASTWA posiada zezwolenia na transport ponad 476 kodów odpadów. 


Grupy najczęściej odbieranych odpadów:

  • komunalne - stałe i ciekłe
  • gruz i odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe
  • niebezpieczne (AZBEST, świetlówki, odpady medyczne itp.)
  • elektroniczne (sprzęt komputerowy, biurowy, materiały eksploatacyjne itd.)
  • przemysłowe
  • odpady do recyklingu (plastik, makulatura, szkło, złom itp.)

Usługi dodatkowe:

  • usługi letniego i zimowego oczyszczania placów, ulic i dróg
  • wynajem pomieszczeń, placów i magazynów
  • wynajem sal konferencyjnych

 

              Firma ASTWA współpracuje z wieloma podmiotami na terenie miasta i regionu i należy do licznych organizacji biznesowych, m. in. Podlaskiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo-Handlowej, Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych "Polonia Technica" oraz ekskluzywnego Business Centre Club - jednej z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Polsce.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.  jest laureatem licznych prestiżowych nagród oraz wyróżnień zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.