W 1995r. ASTWA jako pierwsza w regionie północno-wschodniej Polski zapoczątkowała selektywną zbiórkę odpadów będących surowcami wtórnymi, tj. makulatury, szkła, puszek i opakowań plastikowych. Zasadniczą korzyścią programu recyklingu jest zmniejszona ilość odpadów mieszanych przeznaczonych do składowania na wysypisku, a co za tym idzie oszczędność powierzchni składowych. Istotne są też korzyści dla środowiska związane z zawracaniem surowców wtórnych do powtórnego wykorzystania (co zmniejsza zużycie zasobów naturalnych) oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa

       Współpracując z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Białymstoku i Urzędem Miasta Eindhoven ASTWA opracowała zasady recyklingu dla miejskiej zabudowy realizując Pilotażowy Projekt Selektywnej Zbiórki Odpadów w naszym mieście i uzyskała bardzo dobre wyniki. Obecnie system segregacji odpadów rozszerzony jest na całe miasto.

Selektywna zbiórka odpadów przez firmy, urzędy

ASTWA odbiera od przedsiębiorstw i instytucji surowce wtórne powstające w firmach i biurach np. makulatura. W przypadku firm odbierane są też odpady poprodukcyjne (opakowania dostawcze, ścinki, resztki surowców, wadliwe produkty) z różnego rodzaju tworzyw sztucznych i metali oraz papieru i szkła.

 

Selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców

 

Surowce wtórne zbierane są w kolorowych i odpowiednio opisanych pojemnikach, ustawionych w miejscach ogólnodostępnych.

Pojemniki / worki na makulaturę:

  Wrzucamy:

 • karton, tekturę
 • gazety, zeszyty, książki
 • torby papierowe
 • foldery, katalogi, mapy
 • papier z domieszką tworzyw sztucznych
 • opakowania po napojach (Tetra Pack)

    Nie wrzucamy:

 • papieru tłustego i zabrudzonego
 • kalki

 

Pojemniki / worki na tworzywa:

   Wrzucamy:

 • plastikowe butelki po napojach (PET) - zaleca się przed wyrzuceniem zgnieść i ponownie zakręcić
 • plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
 • artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
 • folie, woreczki foliowe, reklamówki

     Nie wrzucamy:

 • styropianu
 • opakowań po farbach, chemikaliach, oleju
 • zanieczyszczonej folii (np. budowlanej, z gospodarstw domowych)
 Pojemniki / worki na szkło

   Wrzucamy:

 • opakowania ze szkła np. butelki, słoiki
 • stłuczkę szklaną nie zanieczyszczoną metalami i tworzywami

     Nie wrzucamy:

 • porcelany, fajansu, luster
 • zastawy stołowej (np. kieliszki, szklanki)
 • zużytych żarówek, lamp neonowych,
 • kapsli i korków
 • szkła okiennego
 • szkła zbrojonego
 • szyb samochodowych

 

  Zestawy do selektywnej zbiórki są ustawiane na terenach należących do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz przy sklepach i centrach handlowych. Miejsca ustawienia pojemników są każdorazowo konsultowane z Administracją osiedli. W przypadku terenów o zabudowie rozproszonej np. gmin wiejskich, firma ASTWA proponuje selektywną zbiórkę przy użyciu worków.