Selektywna zbiórka odpadów

W 1995r. ASTWA jako pierwsza w regionie północno-wschodniej Polski zapoczątkowała selektywną zbiórkę odpadów będących surowcami wtórnymi, tj. makulatury, szkła, puszek i opakowań plastikowych, jak również odpadów bio. Współpracując z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Białymstoku i Urzędem Miasta Eindhoven ASTWA opracowała zasady recyklingu dla miejskiej zabudowy realizując Pilotażowy Projekt Selektywnej Zbiórki Odpadów w naszym mieście.

Surowce wtórne zbierane są w kolorowych i odpowiednio opisanych pojemnikach, ustawionych w miejscach ogólnodostępnych, bądź workach, które dostarczamy klientom. Zestawy do recyklingu przeznaczone są do zbierania: makulaturyszkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów bio. 

Zasadniczą korzyścią programu recyklingu jest zmniejszona ilość odpadów mieszanych przeznaczonych do składowania na wysypisku, a co za tym idzie oszczędność powierzchni składowych. Istotne są też korzyści dla środowiska związane z zwracaniem surowców wtórnych do powtórnego wykorzystania (co zmniejsza zużycie zasobów naturalnych) oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Chcąc osiągnąć dobre efekty ekologiczne z selektywnej zbiórki odpadów, należy pamiętać o następujących zasadach segregacji: