Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie odbioru i transportu odpadów. Firma posiada aktualne zezwolenia na transport  476 kodów odpadów.

 

Grupy najczęściej odbieranych odpadów:

  • komunalne - stałe i ciekłe
  • gruz i odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe
  • niebezpieczne (AZBEST, świetlówki, odpady medyczne itp.)
  • elektroniczne (sprzęt komputerowy, biurowy, materiały eksploatacyjne itd.) przemysłowe
  • odpady do recyklingu (plastik, makulatura, szkło, złom itp.)

Usługi dodatkowe:

  • usługi letniego i zimowego oczyszczania placów, ulic i dróg
  • wynajem pomieszczeń, placów i magazynów