Wywóz odpadów przemysłowych i niebezpiecznych

Oferujemy kompleksowe usługi związane z wywozem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. W ramach naszej oferty zajmujemy się między innymi wywozem następujących rodzajów odpadów:

 

Azbest – materiały izolacyjne i konstrukcyjne, w tym eternit, zawierający azbest. Zapewniamy bezpieczne usuwanie i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady remontowo-budowlane – gruz, papa, wełna mineralna, gips i inne materiały powstałe podczas prac remontowych i budowlanych.

Odpady gabarytowe – stare meble, okna i inne przedmioty o dużej objętości, które wymagają wywozu i odpowiedniego przetworzenia.

Odpady warsztatowe – opakowania po farbach, chemikaliach, sorbenty, materiały filtracyjne i inne odpady powstałe w wyniku działalności warsztatowej.

Zużyty sprzęt elektroniczny – AGD i RTV m.in. lodówki, pralki, monitory, telewizory, komputery, drukarki, kopiarki, telefony, faxy, odkurzacze itp.

Zużyte świetlówki (całe) – świetlówki, które wymagają specjalnego postępowania z uwagi na zawartość substancji szkodliwych.

Materiały eksploatacyjne – pojemniki po tuszach, tonery i cartridge z drukarek i ksero, taśmy barwiące i inne podobne materiały.

Zużyte baterie i akumulatory – odpady zawierające substancje chemiczne, które wymagają specjalnego postępowania ze względu na ich potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Zużyte opony – opony, które należy odpowiednio przetworzyć i zutylizować zgodnie z przepisami.

 

Nasza firma gwarantuje profesjonalny i bezpieczny wywóz odpadów, dbając o zgodność z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, aby zapewnić ich właściwe przetworzenie.

 

Szczegółowe warunki odbioru odpadów ustalane są indywidualnie i są uzależnione od ilości odpadów i miejsca ich odbioru.