Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu odpadów. Przedsiębiorstwo “ASTWA” świadczy usługi wywozu odpadów własnymi środkami transportowymi. Zapewnia pojemniki do gromadzenia nieczystości, które przekazuje klientowi w dzierżawę. Klientami są osoby indywidualne oraz jednostki organizacyjne, takie jak: przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i budownictwo komunalne. Obsługa klientów w zakresie wywozu odpadów może mieć charakter stały (na czas zawarcia umowy) lub dotyczyć jednorazowego wywozu odpadów z posesji klienta. 

 

 Charakterystyka usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo “ASTWA”

Rodzaj usługi Rodzaj pojemnika Charakterystyka warunków umowy lub zlecenia
1. Wywóz odpadów z posesji klienta na podstawie umowy stałej bez określonego terminu wykonania zlecenia. MGB-120 ,MGB-240
PA-700, PA-1100
Częstotliwość wywozu określana jest przez klienta.
Termin realizacji (dzień tygodnia) określa “ASTWA”
2. Wywóz odpadów z posesji klienta na podstawie umowy stałej z uwzględnieniem telefonicznego zgłoszenia terminu wykonania zlecenia. KP-5,  KP-7 Częstotliwość wywozu określana jest przez klienta.
Termin realizacji (dzień tygodnia) określa klient na podstawie zgłoszenia telefonicznego.
3. Jednorazowy wywóz odpadów z posesji klienta na podstawie przyjętego zgłoszenia (telefonicznego, ustnego lub pisemnego) KP-3,  KP-5,  KP-7 Termin realizacji (dzień tygodnia oraz godzinę) określa klient na podstawie zgłoszenia telefonicznego.

PU-A “ASTWA” świadczy usługi na podstawie umów stałych (zawieranych na czas określony bądź nieokreślony) lub zleceń jednorazowych (dotyczących jednorazowego wywozu odpadów z posesji klienta).

Cechy usługi:
- termin wykonania usługi oraz częstotliwość wykonywania usług określane są przez klienta w umowie,
- cena usługi oraz koszt dzierżawy pojemników określone są przez przedsiębiorstwo “ASTWA”, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług,
- Przedsiębiorstwo “ASTWA” zapewnia rzeczową, miłą i przyjemną obsługę w trakcie świadczenia usług.

Kryteria przyjęcia wykonania usługi:
- rodzaj odpadów - wszystkie ,
- zapewnienie dojazdu do posesji klienta,
- odległość klienta od wysypiska i Białegostoku.