Właściciele posesji prywatnych chcący pozbyć się baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz świetlówek, mogą je zdać nieodpłatnie w Punkcie Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na terenie ASTWY

Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

(z tyłu budynku ASTWY)

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

(za wyjątkiem dni świątecznych).

 

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180,1495) użytkownik urządzeń RTV i AGD     jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do przedsiębiorcy zbierającego takie odpady, zaś zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu razem z innymi opadami, pod karą grzywny (nawet do 5000zł!).

WAŻNE:
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wyprodukowane (sprzedane) po 2005  roku oznaczone są symbolem przekreślonego kosza.

Nie należy też przechowywać takich odpadów np.: w piwnicach, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać do punktu zbiórki elektrośmieci, gdzie następnie zostaną bezpiecznie przetworzone w specjalnym zakładzie przetwarzania.