Harmonogram

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w dbanie o czystość i zrównoważoną gospodarkę odpadami. Razem możemy stworzyć lepsze środowisko dla naszych społeczności i przyszłych pokoleń.

 

Poniżej znajdują się harmonogramy odbioru odpadów z posesji mieszkalnych w poszczególnych gminach:

Gmina Nowe Piekuty

Gmina Poświętne

Gmina Supraśl

Gmina Wyszki

zabudowa wielorodzinna

Gmina Zabłudów

Gmina Zabłudów

posesje kolonijne

Chcąc osiągnąć dobre efekty ekologiczne z selektywnej zbiórki odpadów, należy pamiętać o następujących zasadach segregacji: